Oral examination & Consultion Free ทันตกรรมรากเทียม ( Implant)ทันตกรรมรากเทียม (Dental Implant) คือวิทยาการที่คิดค้นขึ้นเพื่อทดแทนการสูญเสียฟันธรรมชาติ โดยจะฝังวัสดุที่มีรูปร่างคล้ายรากฟันลงบนกระดูกขากรรไกร เพื่อช่วยให้ฟันปลอมภายในช่องปากทั้งชนิดถอดได้และ ชนิดติดแน่นยึดเกาะได้ดี โดยอาจใช้ รากเทียม เพื่อการใส่ฟันปลอม 1 ซี่หรือมากกว่านั้น ในบางกรณี การใส่ฟันปลอมทั้งปากก็อาจใช้ รากเทียมเพียงตัวเดียวได้เช่นกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ใช้ในการยึดเกาะของฟันปลอมแต่ละซี่

 

Prosthodontic (Treatment) Fix Denture


ครอบฟัน
ครอบฟันหรือการครอบฟันเป็นการบูรณะฟันที่ได้รับความเสียหายหรือการแตกหักต่างๆ อันเนื่องจากการสบฟันหรือตามกาลเวลา รวมถึงฟันที่ได้รับการรักษารากฟัน และฟันที่มีรูผุขนาดใหญ่มาก ให้ฟันมีความแข็งแรง และมีประสิทธิภาพการใช้งาน ได้ดังเดิม ฟันที่ใช้ในการครอบฟันทำจากวัสดุเซรามิก ซึ่งมีสีใกล้เคียงฟันมาก

สะพานฟัน
ครอบฟันหรือการครอบฟันเป็นการบูรณะฟันที่ได้รับความเสียหายหรือการแตกหักต่างๆ อันเนื่องจากการสบฟันหรือตามกาลเวลา รวมถึงฟันที่ได้รับการรักษารากฟัน และฟันที่มีรูผุขนาดใหญ่มาก ให้ฟันมีความแข็งแรง และมีประสิทธิภาพการใช้งาน ได้ดังเดิม ฟันที่ใช้ในการครอบฟันทำจากวัสดุเซรามิก ซึ่งมีสีใกล้เคียงฟันมาก

 

Removeable Denture (Snap on)


 

Filling อุดฟัน


ผลลัพธ์อาจแตกต่างไปแล้วแต่บุคคล


ทันตแพทย์จะกรอเนื้อฟันที่ผุซึ่งจะมีการติดเชื้อออก เนื้อฟันที่ผุจะมีลักษณะ นิ่ม ยุ่ย ส่วนสีของเนื้อฟันนั้นจะมีการเปลี่ยนสีหรือไม่เปลี่ยนสีก็ได้ และเมื่อทำการกรอเนื้อฟัน ส่วนที่ผุออกแล้ว ถ้าฟันผุลึกเข้าไปชั้นในของเนื้อฟัน ซึ่งเรียกว่า”ชั้นเนื้อฟัน” ทันตแพทย์จะทำการใส่วัสดุรองพื้น ซึ่งวัสดุดังกล่าวจะช่วยลดการเสียวฟัน เมื่อใส่วัสดุรองฟื้นแล้ว ทันตแพทย์จะทำการอุดฟันด้วยวัสดุที่ใช้ในการอุดฟันต่อไป ซึ่งอาจจะใช้เวลามากหรือน้อยแตกต่างกันตามสภาพฟันของผู้ป่วย

 

Tooth Whitening Center (Bleaching)


"ผลลัพธ์อาจแตกต่างไปแล้วแต่บุคคล"

In-Office Whitening การฟอกสีฟันในคลินิก การฟอกสีฟันในคลินิกหรือการฟอกสีฟันโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะทำให้เห็นผลการรักษาที่ค่อนข้างชัดเจน และสามารถเห็นผลได้ภายในเวลา 1ชม.

การฟอกสีฟัน ชนิดทำเองที่บ้านการแก้ปัญหาการฟอกสีฟันชนิดทำเองที่บ้าน xือผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยสารฟอกสีฟันเปอร์รอกไซด์ซึ่งจะฟอกบริเวณผิวฟัน ผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟันนี้ขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ความเข้มของสารฟอกคาร์บามายด์ เปอร์รอกไซด์ที่มีความเข้มแตกต่างกัน ถ้าสารฟอกสีฟันมีค่าเปอร์เซ็นต์ต่ำกว่า ก็จะใช้เวลาเพิ่มขึ้น ใส่เจลฟอกสีฟันลงบนถาดฟันที่ทำขึ้นเฉพาะบุคคล 

 

Endodontic ( Root Canal Treatment )


ทันตแพทย์จะทำการกำจัดเนื้อเยื่อโพรงฟันที่มีการอักเสบและติดเชื้อออก ทำความสะอาด แต่งรูปร่างคลองรากฟัน และอุดคลองรากฟัน  หลังจากขั้นตอนข้างต้นผ่านไปนั้น ทันตแพทย์จะทำการครอบฟันหรือทำการบูรณะฟันซี่นั้น ซึ่งจะทำให้ฟันซี่นั้นสามารถใช้งานได้ต่อไปเช่นเดียวกับฟันซี่อื่นๆ

 

Orthodontic Treatment


 

Periodontics

 

Pediatric Dentistry

 

QuickSleeper (เครื่องฉีดยาแบบไม่เจ็บ)


คนไข้ได้รับการควบคุมความเจ็บปวดของประสาทฟัน ในระดับสูงสุด(Pulpal and Periapical Anesthetization)
เป็นการฉีดครั้งเดียว โดยไม่ต้องฉีด Buccal หรือ Palatal Infiltration เพิ่ม เนื่องจากการชาจะครอบคลุม Soft Tissue
โดยรอบซี่ฟันทันตแพทย์สามารถทำงานหัตถการที่ฟันได้หลายซี่พร้อมกันในการฉีดเพียงครั้งเดียวตั้งแต่2 ซี่จนถึง 8 ซี่
ทันตแพทย์สามารถทำงานข้าม Quadrant ข้าม Arch ได้สะดวกให้ความรู้สึกที่ดีมากต่อคนไข้